Πλήρης Εγκατάσταση Καμπάνιας Google Adwords

250,00 220,00

  • Ανάλυση και καταγραφή απαιτήσεων
  • Καθορισμός των διαφημιστικών ομάδων
  • Επιλογή λέξεων κλειδιών και φράσεων
  • Προσδιορισμός διαφημιστικών καμπανιών ανά ομάδα
  • Δημιουργία κατάλληλων κειμένων προώθησης και διαφημιστικών
  • Καθορισμός παραμέτρων κοινού
  • Τοποθέτηση διαφημίσεων και ρύθμιση προϋπολογισμού
  • Εγκατάσταση Google Analytics
  • Παρακολούθηση και βελτιστοποίηση
  • Εκπαίδευση χρήσης